menu

Aktuální informace

ZÁKAZ NÁVŠTĚV !

Vzhledem k progresivně se zhoršující epidemiologické situaci v Královéhradeckém kraji při pandemii COVID-19 vyhlašuji s okamžitou platností absolutní zákaz návštěv hospitalizovaných pacientů v LDN HK do odvolání.

Děkujeme za pochopení

Mudr. Radim Faltus

Ředitel LDN HK

Přidáno/Upraveno: 11.09.2020, 07:40 hod.

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

VÁŽENÍ PACIENTI A NÁVŠTĚVNÍCI LDN HK

Od poloviny června probíhají stavební práce. Spočívají v obnově obvodového pláště budovy a dále bude následovat výměna všech špaletových oken a podlahových krytin v některých částech budovy.

Stavební práce probíhají a budou probíhat za běžného provozu a vyžadují a budou vyžadovat značnou dávku trpělivosti a pochopení. Je samozřejmé, že výměny oken budou probíhat na pokojích bez přítomnosti pacientů tzv. cirkulačním způsobem s jejich možnými přesuny do jiných zdravotnických nebo sociálních zařízení vždy po dohodách s nimi a rodinnými příslušníky.

O všech organizačních změnách budete vždy včas informování!

11.8.2020

vedení LDN HK

Přidáno/Upraveno: 12.08.2020, 13:17 hod.

PODĚKOVÁNÍ...

studentu LF HK Vadimu Kablukovi za výrobu štítů pro naší léčebnu v době nouzového stavu,

firmě eBIOneta Jaroměř za dar 200 ks roušek s filtrem FFP2 v době nouzového stavu,

zastupitelům hnutí ANO za poskytnutí finančního daru ve výši 67tis., které byly použity na nákup OOPP a dezinfekčních prostředků v době nouzového stavu,

studentům Vratislavu Sedlákovi, Janu Grünseisenu, Josefu Janušovi a jejich přátelům za uspořádání charitativní akce promítání filmu "Narušitel", které bylo realizováno v areálu letiště HK. Výtěžek 20tis. byl použit na nákup zdravotnických pomůcek pro pacienty léčebny,

drogérii TETA s.r.o za poukázky našim zdravotním sestrám,

Sboru dobrovolných hasičů Libišany za výrobu a předání obličejových štítů,

ZOO Praha za vstupenky v hodnotě 1,--kč našim zaměstnancům,

Přidáno/Upraveno: 25.06.2020, 11:11 hod.

Reakreditace LDN HK

LDN HK byla dne 12. 12. 2019 reakreditována a tím opět splnila oprávnění k získání Certifikátu kvality a bezpečí. Více informací zde.

Přidáno/Upraveno: 06.01.2020, 19:20 hod.

Ocenění ředitele LDN Hradec Králové

Ředitel LDN Hradec Králové MUDr. Radim Faltus získal ocenění v podobě pamětní medaile za rozvoj a propagaci kraje. Pamětní medaile byly předány osobnostem regionu u příležitosti státního svátku dne 8.5.2019 hejtmanem Královéhradeckého kraje.

Ředitel léčebny dodává: „ … ocenění je nutné vnímat nejen jako osobnostní ohodnocení, ale současně jako významné poděkování všem bývalým i současným zaměstnancům léčebny vykonávajícím náročnou činnost v oboru následné péče pro občany Hradce Králové i celého regionu."

Přílohy: Ředitel LDN HK, MUDr. Radim Faltus, Pamětní medaile

Přidáno/Upraveno: 04.06.2019, 05:55 hod.