menu
Normální písmo | Větší písmo

Aktuální informace

Vážení návštěvníci LDN HK

návštěvy Vašich blízkých v prostorách LDN HK jsou umožněny:

pondělí - sobota vždy od 14:00 do 16:00 hodin

Způsob a povolení návštěv s účinností ode dne 9.7.2021 dle nového Mimořádného opatření se mění následovně.

Návštěvy jsou povoleny:

- osobám, u nichž od aplikace očkovací dávky při jednodávkovém schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

- osobám, u nichž od aplikace druhé očkovací dávky při dvoudávkovém schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

- osobám, po aplikaci první očkovací dávky při dvoudávkovém schématu bude umožněna návštěva pouze po předložení negativního PCR nebo POC test /tzv. antigenní test/

Nadále se povolují návštěvy osobám, které nejsou očkovány, ale absolvovaly nejdéle před 7 dny PCR vyšetření na přítomnost viru s negativním výsledkem nebo osobám, které absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test /tzv. antigenní test/ s negativním výsledkem, což se nově vztahuje i na osoby, které test s negativním výsledkem absolvovaly i v rámci povinného testování u svého zaměstnavatele a doloží o tom příslušné potvrzení.

Návštěvám je povolena přítomnost maximálně 2 osob u lůžka pacienta s respirátorem typu FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Respirátor je nutné mít přiložen po celou dobu návštěvy a prosíme současně minimalizovat jakýkoli tělesný kontakt s pacientem a současně žádáme o desinfekci rukou na označených stanovištích léčebny. Doba návštěvy není vládním nařízením limitována, ale je vhodnější, aby trvala v intervalu cca 30 minut. Současně žádáme, aby Vámi donášené nápoje apod. byly pouze v originálních obalech.

Kontrola příslušných dokladů bude probíhat ve vstupní hale LDN HK.

Vzhledem ke stále probíhajícím vnějším stavebním úpravám budovy a okolních prostor zatím nepovolujeme pohyb návštěv a pacientů na zahradě LDN HK.

Děkujeme za pochopení a sounáležitost.

Vedení LDN

Přidáno/Upraveno: 07.07.2021, 14:01 hod.

Tisková zpráva z webu Královehradeckého kraje.

Hradecká LDN zvítězila v projektu Kvalitní a bezpečná nemocnice 2020

Krajská příspěvková organizace Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové se stala absolutním vítězem projektu Kvalitní a bezpečná nemocnice 2020. Cenu pravidelně vyhlašuje Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví.

„Tuto cenu si LDN zasloužila, jelikož vykazuje bezpečnou, nadstandartní a vysoce kvalitní péči o pacienty i personál. Léčebna je totiž trvale se rozvíjejícím zdravotnickým zařízením a neoddělitelnou součástí sítě zdravotnictví města i kraje, na čemž má velkou zásluhu personál i vedení,“ řekl náměstek Aleš Cabicar odpovědný za oblast zdravotnictví. Cenu uděluje každý rok Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví, s. r. o., která vybírá z několika desítek zařízení dlouhodobé a následné péče. Důležitým kritériem pro výběr vítěze je pokrok v oblasti kvality poskytované péče. „Za cenu jsem opravdu vděčný. Je to pro nás odměna, že práci děláme kvalitně a dává veřejnosti smysl. Motivuje to všechny zaměstnance v náročné práci,“ vděčně okomentoval ředitel LDN Radim Faltus. Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové je od roku 2004 příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraj poskytující následnou péči. Zařízení má kapacitu 94 lůžek a personálně zajišťuje provoz a péči 92 zaměstnanců.

Přílohy: Kvalitní a bezpečná nemocnice

Přidáno/Upraveno: 23.09.2020, 12:20 hod.

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

VÁŽENÍ PACIENTI A NÁVŠTĚVNÍCI LDN HK

Od poloviny června probíhají stavební práce. Spočívají v obnově obvodového pláště budovy a dále bude následovat výměna všech špaletových oken a podlahových krytin v některých částech budovy.

Stavební práce probíhají a budou probíhat za běžného provozu a vyžadují a budou vyžadovat značnou dávku trpělivosti a pochopení. Je samozřejmé, že výměny oken budou probíhat na pokojích bez přítomnosti pacientů tzv. cirkulačním způsobem s jejich možnými přesuny do jiných zdravotnických nebo sociálních zařízení vždy po dohodách s nimi a rodinnými příslušníky.

O všech organizačních změnách budete vždy včas informování!

11.8.2020

vedení LDN HK

Přidáno/Upraveno: 12.08.2020, 13:17 hod.

PODĚKOVÁNÍ...

studentu LF HK Vadimu Kablukovi za výrobu štítů pro naší léčebnu v době nouzového stavu,

firmě eBIOneta Jaroměř za dar 200 ks roušek s filtrem FFP2 v době nouzového stavu,

zastupitelům hnutí ANO za poskytnutí finančního daru ve výši 67tis., které byly použity na nákup OOPP a dezinfekčních prostředků v době nouzového stavu,

studentům Vratislavu Sedlákovi, Janu Grünseisenu, Josefu Janušovi a jejich přátelům za uspořádání charitativní akce promítání filmu "Narušitel", které bylo realizováno v areálu letiště HK. Výtěžek 20tis. byl použit na nákup zdravotnických pomůcek pro pacienty léčebny,

drogérii TETA s.r.o za poukázky našim zdravotním sestrám,

Sboru dobrovolných hasičů Libišany za výrobu a předání obličejových štítů,

ZOO Praha za vstupenky v hodnotě 1,--kč našim zaměstnancům,

Přidáno/Upraveno: 25.06.2020, 11:11 hod.

Reakreditace LDN HK

LDN HK byla dne 12. 12. 2019 reakreditována a tím opět splnila oprávnění k získání Certifikátu kvality a bezpečí. Více informací zde.

Přidáno/Upraveno: 06.01.2020, 19:20 hod.

Ocenění ředitele LDN Hradec Králové

Ředitel LDN Hradec Králové MUDr. Radim Faltus získal ocenění v podobě pamětní medaile za rozvoj a propagaci kraje. Pamětní medaile byly předány osobnostem regionu u příležitosti státního svátku dne 8.5.2019 hejtmanem Královéhradeckého kraje.

Ředitel léčebny dodává: „ … ocenění je nutné vnímat nejen jako osobnostní ohodnocení, ale současně jako významné poděkování všem bývalým i současným zaměstnancům léčebny vykonávajícím náročnou činnost v oboru následné péče pro občany Hradce Králové i celého regionu."

Přílohy: Ředitel LDN HK, MUDr. Radim Faltus, Pamětní medaile

Přidáno/Upraveno: 04.06.2019, 05:55 hod.