Nahoru
Větší velikost písma Normální velikost písma

menu

Sociální péče

Důležitou součástí naši péče ve své komplexnosti je péče sociální.

Léčebna dlouhodobě nemocných v Hradci Králové poskytuje služby sociálního pracovníka.

Sociální pracovník přebírá do péče všechny pacienty hospitalizované v léčebně a stará se o pacienty po celou dobu hospitalizace. Řešení sociální situace pacientů je ovlivněno jejich aktuálním zdravotním stavem a sociálním zázemím.

Sociální práce zahrnuje široké spektrum činností, a to sociálním poradenstvím počínaje, přes konkrétní krátkodobou či dlouhodobou pomoc. Součástí sociální práce je i depistážní činnost. Poskytováním odborného sociálního poradenství je snaha pomoci zorientovat se pacientům a rodinným příslušníkům v konkrétním problému, nabídnout jim účinné řešení jejich situace. Sociální pracovník ve zdravotnictví je členem multidisciplinárního týmu, který poskytuje pacientům komplexní péči. Zdravotní a sociální potřeby jsou u seniorů neoddělitelné z důvodu zásahu do jejich autonomie.

Činnosti sociálního pracovníka

  • provádí sociálně právní poradenství, monitoruje a vyhodnocuje potřeby pacienta
  • řeší sociálně právní a sociálně zdravotní problémy pacienta
  • jedná v zájmu pacientů se správními orgány a dalšími institucemi, spolupracuje se státními i nestátními institucemi
  • zajišťuje propouštění pacientů terénní, ambulantní, pobytové sociální služby a další služby následné zdravotní péče