Nahoru
Větší velikost písma Normální velikost písma

menu

Certifikát kvality a bezpečí

LDN HK se stala dne 12.9.2023 již podruhé vítězem projektu „KVALITNÍ A BEZPEČNÁ NEMOCNICE 2023“. Pro toto ocenění splnila léčebna veškeré standardy pro poskytování kvalitní a bezpečné péče dle platných zákonných norem. Výše uvedené ocenění vnímáme jako kladné ohodnocení práce celého kolektivu zaměstnanců LDN HK.

Certifikát kvality a bezpečí

Dne 8.12.2022 LDN Hradec Králové opětně po třech letech úspěšně obhájila Certifikát kvality a bezpečí péče tzv. akreditaci, jež charakterizuje kvalitní a bezpečnou péči dle platných příslušných zákonných norem. Vedení léčebny děkuje všem zaměstnancům léčebny za vynaložené úsilí a kvalitní práci, jež je zásadní podmínkou k obhajobě příslušného Certifikátu.

Certifikát kvality a bezpečí

Vážení,
Královéhradecký kraj obhájil certifikaci dle ČSN EN ISO 50001 hospodaření s energií pro vybrané organizace. V průběhu roku 2023 probíhal v organizacích Královéhradeckého kraje ověřovací audit systému hospodaření s energií. Auditoři prověřovali funkčnost a efektivitu systému.

Závěrem auditu je prodloužení platnosti certifikátu i pro naší LDN HK do konce roku 2024.

Auditoři certifikovali podle aktualizované normy ISO50001:2019.

Certifikát 2022 Podepsaná energetická politikaLDN HK byla dne 12.12.2019 reakreditována a tím opět splnila oprávnění k získání Certifikátu kvality a bezpečí PDF v poskytování zdravotních služeb. Certifikát je potvrzením skutečnosti a uznáním, že v naší léčebně jsou i nadále vytvořeny podmínky pro poskytování kvalitní a bezpečné péče.

Certifikát kvality a bezpečíLDN HK splnila všechny standardy a dne 6.12.2016 získala prestižní Certifikát kvality a bezpečí PDF v poskytování zdravotních služeb. Certifikát je potvrzením skutečnosti a uznáním, že v naší léčebně jsou vytvořeny podmínky pro poskytování kvalitní a bezpečné péče.

Certifikát kvality a bezpečí

Předchozí: Historie léčebny

Další: Výroční zprávy